Työhyvinvoinnin
kehittäminen

Hyvinvointia työstä

Työhyvinvoinnin edistämisessä hyödynnän kehittämiskehää, jonka mukaan prosessi etenee. Erikoisalanani ovat työn turvallisuuteen, terveellisyyteen sekä osaamisen liittyvät kehittämisprosessit. Tarkastelun kohteena voivat olla esim. fyysinen työympäristö, osaaminen ja yksilön työhyvinvointi. Teen tiivistä yhteistyötä työyhteisön kanssa, käytän osallistavia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotta kehittämistoimet aidosti hyödyttävät työpaikkaa ja uudet toimintatavat saadaan otettua nopeasti käyttöön. Tavoitteena on kehittää työtä kokonaisvaltaisesti ja kestävästi kaikkien työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn tueksi. 

Kehittämisprosessin eteneminen:

1. Kehittämistarpeiden kartoitus esim. kysely, keskustelu (2-4 tuntia)

2. Kehittämiskohteiden valinta, keskustelu (2-4 tuntia)

3. Nykytilan selvittäminen ja kehittämisen perustelut. Menetelminä esim. mittaukset, tilastot, havainnointi, osallistuva suunnittelu (2 tuntia-2 päivää) 

4. Käytännön kehittämistoimien- ja vastuuhenkilöiden valinta, budjetti. Kesto riippuu merkittävästi toimien laajuudesta, esim. työympäristöjen muutoksia, osaamiskartoituksia, koulutusta jne.

5. Kehittämistoimien etenemisen seuranta ja konsultointi (2-4 tuntia)

6. Loppuarviointi. Onko muutoksilla saatu haluttuja vaikutuksia, onko tarvetta jatkotoimille. Onko havaittu uusia kehittämiskohteita (1-2 tuntia)

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä, miten saamme yrityksenne työhyvinvoinnin ja ergonomian uudelle tasolle. Kehittämisprosessin kesto, laajuus ja aikataulu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Teen tarjouksen alustavan kartoituksen jälkeen.