Työhyvinvoinnin
koulutukset

Työhyvinvointi kasvuun

Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa merkittävästi pienillä teoilla. Työhyvinvoinnin on todettu vaikuttavan positiivisesti asiakaskokemukseen ja hyvinvoiva työntekijä onkin yrityksen paras käyntikortti. Työntekijän hyvinvointiin vaikuttaa myös työn ulkopuoliset tekijät, joista yksi tärkein on työn ja muun elämän yhteensovittaminen.

Autan yritystäsi kiinnittämään huomion niihin pieniin tekijöihin, joilla hyvinvointi saadaan kasvuun. Pienillä satsauksilla saadaan suuri hyöty. On laskettu että, työhyvinvointiin laitettu raha palautuu yritykseen kuusinkertaisena.

Avoimella keskustelulla löydetään eniten muutosta kaipaavat kohdat, jonka jälkeen niihin voidaan vaikuttaa. Ulkopuolisen henkilön mukanaolo keskustelussa auttaa saamaan uusia näkökulmia asioihin. Ratkaisukeskeisillä menetelmillä katse käännetään tulevaisuuteen ja löydetään uusia, parempia toimintatapoja. 

KESKUSTELU- JA KOULUTUSTILAISUUDET

1-3 tuntia

Aiheina voi olla esimerkiksi:

Terveyden edistämisen koulutukset

Lisäksi järjestän terveyden edistämisen koulutuksia, joissa aiheena voi olla esimerkiksi taukoliikunta, uni tai terveelliset elämäntavat. Tilaisuudet voidaan järjestää myös työn ohessa siten, että unesta ja levosta keskustellaan pienryhmissä, näin osallistujat saavat samalla ohjausta palautumiseen. Terveyden edistämisestä voidaan suunnitella esim. 2-4 kuukauden kokonaisuus, joka tukee työssä jaksamista. Jatkuvuudella varmistetaan uusien tapojen muuttuminen rutiineiksi.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan Teidän tarpeisiinne soveltuva kokonaisuus.